Improve your Groove - Dance Community

Vill du träna och öva upp din streetdance?

...men har ingen lokal, kom till oss då, vi har en stor och fin danssal på Växhuset i Västerås. Sal 260. Vi tränar alla tillsammans eller solo om man vill det. Each one teach one!

3 timmars träning per tillfälle, fet musik!  Hiphop, Popping, Locking, Breaking...u name it, we got it!

Träningar på Söndagar kl. 18-21 

 

Medlemskap: endast 100 kr/termin (höst, vår) dansa hur mycket du vill!

Stödmedlemskap: 50 kr/termin (höst, vår) stöd streetdansen i Västerås och stöd Improve your Grooves dansförening, stöd dina dansande vänner i deras träning och utveckling!

 

Höstterminen börjar 21 augusti!

Välkommen!

 

anmäl dig:  dansa@improveyourgroove.se